0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Daniel Lieskovsky
۲
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۱:۰۰
Milan Smrcek
۲
۳
Jakub Stolfa
Finished
۰۴:۰۰
Denis Hofman
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۸:۰۰
Daniel Lieskovsky
۳
۱
Radim Pavelka
Finished
۰۲:۰۰
Lukas Babicka
۲
۳
Daniel Tuma
Finished
۰۳:۳۰
Kamil Novak
۳
۱
Lukas Babicka
Finished
۰۶:۳۰
Marek Placek
۳
۱
Ludek Madle
Finished
۱۱:۰۰
Martin Bittner
۳
۲
Matous Klimenta
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Vojtech
۲
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۰:۳۰
Matous Klimenta
۲
۳
Radek Rose
Finished
۰۰:۳۰
Jiri Vojtech
۲
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۱:۳۰
Milan Smrcek
۳
۰
Lukas Babicka
Finished
۰۲:۳۰
Jakub Stolfa
۰
۳
Kamil Novak
Finished
۰۳:۰۰
Marcel Pikous
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۳:۳۰
Daniel Tuma
۲
۳
Kamil Novak
Finished
۰۴:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۰۴:۳۰
Marcel Pikous
۱
۳
Denis Hofman
Finished
۰۵:۰۰
Frantisek Just
۳
۲
Robin Pacha
Finished
۰۵:۳۰
Denis Hofman
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۶:۰۰
Frantisek Just
۲
۳
Marcel Pikous
Finished
۰۶:۳۰
Ludek Madle
۱
۱
Jiri Svec
inprogress
۱۲:۰۰
Kamil Kleprlik
-
-
Frantisek Chaloupka
Finished
۰۰:۰۰
Radim Pavelka
۱
۳
Jiri Vojtech
Finished
۰۰:۰۰
Michal Sokol
۰
۳
Tomas Nevrtal
Finished
۰۰:۳۰
Martin Guk
۳
۰
Martin Bittner
Finished
۰۱:۰۰
Jan Pribyl
۰
۳
Kamil Kleprlik
Finished
۰۱:۰۰
Martin Bittner
-
-
Matous Klimenta
Finished
۰۱:۳۰
Radek Rose
۲
۳
Martin Guk
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Nevrtal
-
-
Stanislav Hudec
Finished
۰۲:۰۰
Kamil Kleprlik
-
-
Jan Pribyl
Finished
۰۲:۰۰
Robin Pacha
۳
۲
Marcel Pikous
Finished
۰۲:۳۰
Denis Hofman
۳
۰
Frantisek Just
Finished
۰۳:۰۰
Robin Pacha
۲
۳
Denis Hofman
Finished
۰۴:۰۰
Lukas Babicka
۳
۱
Jakub Stolfa
Finished
۰۵:۰۰
Kamil Novak
۳
۱
Milan Smrcek
Finished
۰۵:۳۰
Frantisek Just
-
-
Tomek Batog
inprogress
۰۵:۳۰
Jakub Stolfa
۳
۰
Daniel Tuma
Finished
۰۶:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۰۷:۰۰
Daniel Tuma
۲
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۷:۰۰
Kamil Novak
۱
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۸:۰۰
Radek Sikora
۳
۱
Matej Mazurek
Finished
۱۰:۳۰
Radek Krcal
۱
۳
Dominik Lengal
Finished
۱۰:۳۰
Otto Jarkovsky
۳
۰
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Svec
۳
۰
Miroslav Klimenta
Finished
۱۰:۳۰
Matej Perny
-
-
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۱:۰۰
Michal Macurak
-
-
Radim Uhlar
Finished
۱۱:۰۰
Oldrich Stehlik
۳
۱
Jiri Babinek
Finished
۱۱:۰۰
Cesta Havrda
۱
۳
Matej Perny
Finished
۱۱:۳۰
Miroslav Klimenta
۱
۳
Marek Placek
Finished
۱۱:۳۰
Dominik Lengal
۳
۰
Oldrich Stehlik
Finished
۱۱:۳۰
Matej Mazurek
۲
۳
Michal Macurak
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Babinek
۱
۲
Radek Krcal
inprogress
۱۲:۰۰
Radim Uhlar
-
-
Radek Sikora
Finished
۱۲:۰۰
Jan Varcl Jr.
۳
۱
Otto Jarkovsky
inprogress
۱۲:۰۰
  Belarus Liga Pro
Aleksandr Sidorkov
۳
۲
Sergei Sapega
Finished
۰۰:۰۰
Viktor Kozlov
۳
۲
Aleksandr Medvedev
Finished
۱۰:۳۰
Zhelobkovich Igor
۰
۳
Aleksandr Medvedev
Finished
۱۱:۳۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Oleksandr Liushnia
۳
۰
Aleksey Goloveshkin
Finished
۰۰:۰۰
Sergey Korobeinik
۳
۱
Aleksey Goloveshkin
Finished
۰۰:۳۰
Oleksandr Naida
۳
۲
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۰۰:۳۰
Ruslan Lazebny
۳
۱
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۰۱:۳۰
Vyacheslav Kovalenko
۲
۳
Rodion Pirveli
Finished
۰۲:۰۰
Yan Krol
۰
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۳:۰۰
Aleksey Goloveshkin
۳
۲
Oleksandr Liushnia
Finished
۰۳:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۱
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۳:۳۰
Aleksey Goloveshkin
۳
۰
Sergey Korobeinik
Finished
۰۳:۳۰
Yan Krol
۳
۲
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۴:۰۰
Ivan Fashchevskyi
۳
۰
Sergey Kireev
Finished
۰۴:۳۰
Yan Krol
۲
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۵:۰۰
Aleksandr Horoshko
۱
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۵:۳۰
Sergey Kireev
۱
۳
Yan Krol
Finished
۰۶:۰۰
Aleksandr Horoshko
۳
۲
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۶:۳۰
Aleksandr Horoshko
۳
۰
Yan Krol
Finished
۰۷:۰۰
Sergey Kireev
۱
۳
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۷:۳۰
Sergey Kireev
۲
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۸:۳۰
Maxim Nikolenko
۱
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۰۹:۰۰
Artem Maksimenko
۲
۳
Anton Yolkin
Finished
۰۹:۳۰
Artem Maksimenko
۳
۰
Eduard Rubtsov
Finished
۱۰:۳۰
Anton Yolkin
۱
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۱۱:۳۰
Eduard Rubtsov
۰
۲
Maxim Nikolenko
inprogress
۱۲:۰۰
  Europe TT Elite Series
Petr David
۲
۳
Adam Dosz
Finished
۰۰:۰۰
Piotr Chodorski
۱
۳
Artur Grela
Finished
۰۰:۳۰
Szymon Radlo
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۴۵
Adrian Wiecek
۳
۱
Lukasz Nadolski
Finished
۰۱:۰۰
Mateusz Repke
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۱۵
Damian Wojdyla
۳
۱
Makajew Maciej
Finished
۰۲:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۲:۳۵
Szymon Radlo
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۲:۴۵
Piotr Chodorski
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Mateusz Repke
Finished
۰۳:۱۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۳:۳۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۱۵
Piotr Chodorski
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۴:۳۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۵:۰۰
Mateusz Repke
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۱۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۵:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۶:۰۰
Mateusz Golebiowski
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۶:۳۰
Damian Wojdyla
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Makajew Maciej
Finished
۰۷:۳۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۸:۰۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۸:۳۰
Damian Wojdyla
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۹:۰۰
Jakub Folwarski
۰
۳
Artur Grela
Finished
۱۰:۰۰
Adam Dosz
۳
۲
Petr David
Finished
۱۰:۳۰
Lukasz Nadolski
۳
۰
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۰:۴۵
Jakub Kosowski
۳
۲
Adrian Wiecek
Finished
۱۱:۰۰
Jakub Folwarski
۲
۲
Adam Dosz
inprogress
۱۱:۳۰
Maciej Podsiadlo
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۱۱:۴۵
Lukasz Nadolski
۰
۰
Damian Swierczek
inprogress
۱۲:۱۵
  Russia Liga Pro
Sergey Puzyrev
۲
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۰۰
Taranov Grigorii
۱
۳
Alexander Alexeev
Finished
۰۰:۳۰
Yuriy Lbov
۲
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۱۵
Nikolay Zhurba
۳
۱
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۱۵
Mikhail Reznikov
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۳۰
Alexander Serebrennikov
۲
۳
Oleg Shagarov
Finished
۰۱:۴۵
Ivan Pandur
۳
۰
Oleg Pronin
Finished
۰۲:۱۵
Yurii Merkushin
۳
۱
Lopatin Sergey
Finished
۰۲:۱۵
Alexey Vlasov
۳
۲
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۳۰
Nikolay Zhurba
۱
۳
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۲:۴۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۰۰
Lopatin Sergey
۳
۰
Oleg Shagarov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Pronin
۳
۱
Sergey Gushchin
Finished
۰۳:۱۵
Yurii Merkushin
۲
۳
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Alexey Vlasov
Finished
۰۴:۰۰
Oleg Shagarov
۰
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۴:۱۵
Sergey Gushchin
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۴:۱۵
Mikhail Reznikov
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۴:۳۰
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Oleg Pronin
Finished
۰۴:۴۵
Alexander Serebrennikov
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Shagarov
۲
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۵:۱۵
Sergey Gushchin
۲
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۵:۱۵
Anatoly Ilin
۳
۲
Alexey Vlasov
Finished
۰۵:۳۰
Oleg Pronin
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۵:۴۵
Lopatin Sergey
۱
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۵:۴۵
Vladimir Safonov
۳
۲
Serguei Khomutov
Finished
۰۹:۱۵
Oleg Kharlakin
۳
۰
Andrey Zabrodin
Finished
۰۹:۱۵
Igor Krikunov
۱
۳
Andrey Rozhkov
Finished
۰۹:۲۰
Oleg Belugin
۲
۳
Nikolay Pashkov
Finished
۰۹:۳۰
Yaroslav Troyanov
۰
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۹:۴۵
Valery Kutin
۱
۳
Armen Pomazkov
Finished
۰۹:۴۵
Vladimir Zhigalov
۳
۰
Oleg Belugin
Finished
۱۰:۰۰
Igor Blinov
۳
۱
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۰:۰۰
Serguei Khomutov
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۱۵
Andrey Zabrodin
۱
۳
Valery Kutin
Finished
۱۰:۱۵
Andrey Rozhkov
۳
۱
Igor Blinov
Finished
۱۰:۳۰
Armen Pomazkov
۳
۱
Oleg Kharlakin
Finished
۱۰:۴۵
Alexander Klavdenkov
۳
۱
Vladimir Safonov
Finished
۱۰:۴۵
Savinsky Aleksandr
۰
۳
Igor Krikunov
Finished
۱۱:۰۰
Oleg Kharlakin
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۱۱:۱۵
Vladimir Safonov
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۱:۱۵
Igor Krikunov
۱
۳
Igor Blinov
Finished
۱۱:۳۰
Vladimir Zhigalov
۰
۳
Nikolay Pashkov
Finished
۱۱:۳۰
Serguei Khomutov
۲
۲
Alexander Klavdenkov
inprogress
۱۱:۴۵
Andrey Zabrodin
۰
۳
Armen Pomazkov
Finished
۱۱:۴۵
Andrey Rozhkov
۰
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۲:۰۰
Igor Abelmasov
-
-
Polyakov Petr
inprogress
۱۷:۱۵
Pavel Semenov
-
-
Mikhail Mukhamedzhanov
inprogress
۱۸:۰۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Davit Mirzoyan
۰
۳
Murad Asatryan
Finished
۰۰:۱۰
Murad Asatryan
۳
۱
Andranik Sahakyan
Finished
۰۱:۱۰
Hovhannes Julhakyan
۳
۲
Avet Vasilyan
Finished
۰۹:۳۰
Gevorg Abrahamyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۹:۵۰
David Ghotanyan
۰
۳
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۰:۳۰
Hovhannes Julhakyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۰:۳۰
Avet Vasilyan
۳
۰
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۱۰:۵۰
Hovhannes Julhakyan
۲
۳
David Ghotanyan
Finished
۱۱:۱۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۱
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۱:۳۰
Avet Vasilyan
۲
۳
David Ghotanyan
Finished
۱۱:۵۰
  World TT-CUP
Marat Filip
۲
۳
Milos Frydl
Finished
۰۰:۲۰
Marat Filip
۱
۳
Ondrej Konvalinka
Finished
۰۱:۲۰
Milos Frydl
۲
۳
Marat Filip
Finished
۰۱:۵۰
Maksim Vuhka
۱
۳
Aleksei Nikonorov
Finished
۱۰:۱۵
Artjom Hiisku
۱
۳
Maksim Vuhka
Finished
۱۰:۴۵
Ondrej Fiklik
۰
۳
Jakub Senk
Finished
۱۰:۵۰
Oskar Pukk
۲
۳
Aleksei Nikonorov
Finished
۱۱:۱۵
Kadavy Ondrej
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۲۰
Oskar Pukk
۰
۲
Maksim Vuhka
inprogress
۱۱:۴۵
Petr Kotrbaty
۲
۲
Jakub Senk
inprogress
۱۱:۵۰
  Hungary TT Trophy Hungary
Zsolt Daru
۳
۱
Levente Both
Finished
۱۰:۴۵
Istvan Molnar
۱
۳
David Molnar
Finished
۱۱:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید