0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Michal Zahradka
۳
۲
Ondrej Svacha
Finished
۰۲:۳۰
Radek Rose
۱
۳
Jiri Nesnera
Finished
۰۳:۰۰
Jan Kanera
۱
۳
Turek Tomas
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Zuzanek
۲
۳
Marek Placek
Finished
۰۴:۰۰
Michal Zahradka
۳
۱
Radek Rose
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Polreich
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Nesnera
۳
۱
Michal Zahradka
Finished
۰۵:۳۰
Mihail Trinta
۲
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۰۵:۳۰
Rotislav Hasmanda
۲
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۰:۰۰
Turek Tomas
۳
۱
Eric Maresh
Finished
۰۰:۰۰
Bohuslav Kaloc
۰
۳
Bohumil Skulina
Finished
۰۰:۰۰
Bohumil Skulina
۳
۰
Martin Stusek
Finished
۰۰:۳۰
Eric Maresh
۳
۰
Josef Shilgan
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Andrle
۳
۱
Martin Sochor
Finished
۰۰:۳۰
Karel Pesek
۰
۳
Tomas Ranecky
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Navrat
۰
۳
Bohuslav Kaloc
Finished
۰۱:۰۰
Eric Maresh
۳
۱
Turek Tomas
Finished
۰۲:۰۰
Bohumil Skulina
۰
۳
Bohuslav Kaloc
Finished
۰۲:۰۰
Bohumil Duben
۳
۱
Ales Krejci
Finished
۰۲:۰۰
Tomas Andrle
۱
۳
Martin Sochor
Finished
۰۲:۰۰
Jiri Zuzanek
۳
۱
Svoboda Vladimir
Finished
۰۲:۳۰
Marek Placek
۱
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۳:۰۰
Svoboda Vladimir
۰
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۳:۳۰
Ondrej Svacha
۰
۳
Martin Guk
Finished
۰۳:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۰
Mihail Trinta
Finished
۰۴:۳۰
Martin Guk
۲
۳
Jiri Nesnera
Finished
۰۴:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Radek Rose
Finished
۰۵:۰۰
Svoboda Vladimir
۱
۳
Marek Placek
Finished
۰۵:۰۰
Radek Rose
۳
۱
Martin Guk
Finished
۰۶:۰۰
Marek Placek
۱
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۶:۰۰
Jiri Nesnera
۳
۱
Ondrej Svacha
Finished
۰۶:۳۰
Mihail Trinta
۲
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۰۶:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۰
Jiri Zuzanek
Finished
۰۷:۰۰
Martin Guk
۳
۰
Michal Zahradka
Finished
۰۷:۰۰
Jiri Zuzanek
۱
۲
Mihail Trinta
inprogress
۰۷:۳۰
  Europe TT Elite Series
Karol Wisniewski
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۲:۵۰
Michal Minda
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۰۰:۱۰
Wisniewski Bartlomiej
۱
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۷:۱۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۲۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Krystian Kolodziej
Finished
۰۱:۲۰
Zochniak Jakub
۳
۲
Sebastian Baran
Finished
۰۴:۳۰
Dawid Poloszczanski
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۰۰:۰۰
Kacper Makowski
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۳۰
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۰۰:۴۰
Artur Daniel
۰
۳
Petr David
Finished
۰۰:۵۰
Piotr Strus
۰
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۱:۰۰
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۳۰
Szymon Radlo
۱
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۲:۰۰
Maciej Sinicki
۲
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۲:۱۰
Blazej Cioch
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۲:۲۰
Kacper Makowski
۲
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۲:۳۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Makajew Maciej
Finished
۰۲:۴۰
Piotr Strus
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۳:۲۰
Szymon Radlo
۳
۱
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۳:۳۰
Makajew Maciej
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۴۰
Blazej Cioch
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۳:۵۰
Kacper Makowski
۳
۰
Piotr Strus
Finished
۰۴:۰۰
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۴:۱۰
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Adrian Eliasz
Finished
۰۴:۲۰
Maciej Sinicki
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۴:۴۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۴:۵۰
Szymon Radlo
۱
۳
Piotr Strus
Finished
۰۵:۰۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Adrian Eliasz
Finished
۰۵:۲۰
Dawid Poloszczanski
۱
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۵:۳۰
Makajew Maciej
۳
۰
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۵:۴۰
Blazej Cioch
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۵۰
Kacper Makowski
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۶:۰۰
Maciej Sinicki
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۶:۱۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۶:۲۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۶:۵۰
Blazej Cioch
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۲۰
Maciej Sinicki
۰
۱
Makajew Maciej
inprogress
۰۷:۴۰
Mateusz Golebiowski
-
-
Adrian Eliasz
بازی شروع نشده است
۰۷:۵۰
Krzysztof Kotyl
-
-
Dawid Kotwica
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۰
Karol Wisniewski
-
-
Mateusz Rutkowski
بازی شروع نشده است
۰۸:۲۰
  Russia Liga Pro
Vladislav Shelipov
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۱:۱۵
Vladislav Shelipov
۲
۳
Sergey Telegin
Finished
۰۲:۴۵
Timur Molchanov
۲
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۰:۳۰
Sergey Telegin
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۰:۴۵
Yuriy Lbov
۲
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۱:۱۵
Dmitry Bakalin
۳
۲
Sergey Myagkov
Finished
۰۳:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Vladislav Shelipov
Finished
۰۴:۱۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۰
۳
Vladislav Shelipov
Finished
۰۰:۱۵
Pavel Fursov
۳
۱
Maksim Surkin
Finished
۰۰:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۰۰:۰۰
Denisov Alexey
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۱۵
Sergey Myagkov
۰
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۱:۳۰
Denisov Alexey
۱
۳
Pavel Fursov
Finished
۰۱:۴۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۲
۳
Sergey Telegin
Finished
۰۱:۴۵
Lopatin Sergey
۳
۱
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۱۵
Evgeny Anisimov
۰
۳
Maksim Surkin
Finished
۰۲:۱۵
Ivan Pandur
۰
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۲:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۰
Pavel Fursov
Finished
۰۲:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۰
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۳:۱۵
Maksim Surkin
۳
۱
Denisov Alexey
Finished
۰۳:۱۵
Sergey Telegin
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۴۵
Pavel Fursov
۳
۲
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۴۵
Dmitry Bakalin
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۰۴:۰۰
Maksim Surkin
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۴:۱۵
Lopatin Sergey
۰
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۴:۴۵
Evgeny Anisimov
۰
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۴:۴۵
Andrey Doncenko
-
-
Mikhail Smirnov
بازی شروع نشده است
۰۸:۰۰
Danila Andreev
-
-
Konstantin Nosov
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۵
Aleksandr Merezhko
-
-
Igor Blinov
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۵
  Armenia Armenia ITT CUP Women
Yana Petrosyan
۳
۱
Asya Poghosyan
Finished
۰۰:۱۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Davit Vardanyan
۳
۱
Narek Stepanyan
Finished
۰۰:۱۰
  World TT-CUP
Pavel Cibik
۲
۳
Vojteh Shanc
Finished
۰۰:۲۰
Filip Cernota
۳
۱
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۲۵
Zbynek Vyskocil
۰
۳
Vojteh Shanc
Finished
۰۰:۵۰
Matej Stach
۱
۳
Denis Benes
Finished
۰۰:۵۵
Lukas Mayer
۰
۳
Pavel Cibik
Finished
۰۱:۲۰
Filip Cernota
۳
۱
Denis Benes
Finished
۰۱:۲۵
Tomas Vorisek
۱
۳
Matej Stach
Finished
۰۱:۵۵
Denis Benes
۱
۳
Filip Cernota
Finished
۰۲:۵۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید